TIN TỨC
PHIM
DIỄN ĐÀN
CỘNG ĐỒNG
HỒ SƠ

Doanh Nghiệp Thảo luận

 Đối tác Malaysia rót 2,4 tỷ USD vào nhà máy điện Duyên Hải 2

 Đối tác Malaysia rót 2,4 tỷ USD vào nhà máy điện Duyên Hải 2

Vẫn là đề tài luôn được dư luận quan tâm tại mỗi kỳ họp Quốc hội, song năm nay, tình trạng căng thẳng của túi tiền quốc gia dường như lại được đẩy lên cao sau rất nhiều sự kiện cho thấy Chính phủ đang phải xoay xở nhiều cách để cân bằng ngân khố, [...]

 Đối tác Malaysia rót 2,4 tỷ USD vào nhà máy điện Duyên Hải 2

 Đối tác Malaysia rót 2,4 tỷ USD vào nhà máy điện Duyên Hải 2

Vẫn là đề tài luôn được dư luận quan tâm tại mỗi kỳ họp Quốc hội, song năm nay, tình trạng căng thẳng của túi tiền quốc gia dường như lại được đẩy lên cao sau rất nhiều sự kiện cho thấy Chính phủ đang phải xoay xở nhiều cách để cân bằng ngân khố, [...]